• Tankar
  • Mål

    I dessa tider är det inte bara summeringar som ska göras, lika viktigt är det också att blicka framåt och sätta upp mål. Det är väl rent av ännu mer i ropet den här tiden på året, nu ska alla bli både en smalare och bättre version av sig själva jämfört med tidigare år. Ett nytt oskrivet […]